Detail- og byudvikling

Forbedre detailhandlen og bymidten med et gennemarbejdet kursus i detail- og byudvikling

Udfordringerne for detailhandel og bymidtens aktivitet kan løses med et gennemarbejdet udviklingsforløb.

Detailhandlen har igennem de seneste år været udfordret af forbrugernes øgede fokus på at købe varer online. En række butikker er lykkedes med at øge omsætningen på nye måder. Det viser, at det kan lade sig gøre at hente noget af det tabte tilbage.

To kvinder styrker deres evner med et kursus i detail- og byudvikling.

Vi har gennemført individuelle udviklingsprojekter i detail- og byudvikling i 13 byer i 2021 og 2022

Projekterne tager ofte udgangspunkt i analyser, der afdækker styrker og mangler i byen helt ned på den enkelte forretning. Vi hjælper med at lave en strategi for udvikling af handelslivet i byen. Vi gennemfører vi en-til-en sparringsmøder med butiksejerne og giver dem inspiration og hjælp til at komme videre i samarbejde med f.eks handelsforeningen. Mange forretningsejere har et behov for hjælp til at udvikle deres forretninger, både på det faglige plan, men også på det strategiske plan.

Formålet med et forløb i detail- og byudvikling

I samarbejde med erhvervsråd, kommunen, indehavere, butikschefer og andre ledende medarbejdere, at opnå viden om forbrugernes holdninger og oplevelser i henhold til detailhandlen i byen og helt ned på butiksniveau. Give butikkerne overblik over egne problemer og indsatsområder. Give butikkerne værktøjer til at løse problemerne – og trække mere handel til. Øge samarbejde og udvikling, der styrker byens detailhandel.

Hvordan foregår et detail- og byudviklingsforløb?

Step 1
Indledende møde med detailhandlen, erhvervsråd med flere. Foredrag om detail og udvikling af vækstplan for egen forretning. Motivation for projektet. Hvad vil de handlende vide om kundernes oplevelser i forretningerne.

Step 2
Online forbrugeranalyse på by- og butiksniveau. Spørgeskema udarbejdes i samarbejde med kommunen, erhvervsråd og detailbutikkerne. Det distribueres via Facebook, hjemmesider og nyhedsmails. Forbrugerne bedømmer byen og butikkerne på udvalg, pris, kvalitet af varer og nye tiltag i butikkerne. Forbrugerne spørges ind til hvilke butikker og varer, der mangler der i byen? Analysen svarer på i hvilket omfang og hvorfor handles der udenfor byen, forbrugernes køb online, forbrugernes kilder til viden om varer og ydelser, forbrugernes ønsker til nye butikker i byen, behovet for udvikling af lokalplaner for området?

Step 3
Analysen præsenteres erhvervsrådets bestyrelse, de lokale handlende, byrådet, ansatte i kommunen samt den lokale presse. Kundernes syn på byen og deres handelsmønster præsenteres. Hver enkelt butik for sin egen individuelle analyse – hvad er godt og hvad kan jeg gøre bedre i min butik? Drøftelse af de næste skridt for udvikling af byen.

Step 4
Butikscheck I. Svarene i analysen gennemarbejdes i den enkelte butik. Butikscheck med mundtlig tilbagemelding – kritik og forslag. Hvad har den enkelte ejer brug for, at der kommer fokus på? Salg, lagerreduktion, generationsskifte, placering med videre? Efterfølgende skriftlig tilbagemelding med opsummering

Step 5
Butikscheck II. Hvordan er det gået siden sidst? Hvad har været let/svært at gennemføre?

Step 6
Butikscheck III: Hvordan er det gået siden sidst? Hvad skal der ske fremover i butikken?

Step 7
Møde den ansvarlige for detailudvikling i området. Evaluering af hele forløbet. Forslag til handlingsplan for byen.

Cases

Detailhandelsprojekt Case Ringkøbing Fjord Handelsråd

Gennem det seneste år, har vi i ConTra haft et fantastisk samarbejde med Ringkøbing Fjord Handelsråd. Projektets formål har været at styrke områdets detailhandel og servicefag.

Projektet startede med, at vi i ConTra skulle hjælpe en række butiksejere med at udvikle deres butikker, og bl.a. øge omsætningen, men undervejs er projektet vokset.

Det betyder at vi nu har gennemført følgende:

  • Vi har gennemført en større forbrugeranalyse, hvor vi har spurgt ind til kundernes indkøbsmønster, kundernes oplevelse af den enkelte by som handelsby, og kundernes oplevelse af hver enkelt butik/café med mere
  • Vi har gennemført strategiudvikling for Ringkøbing Handel, i samarbejde med de handlende og selve foreningen
  • Vi har rådgivet i alt 58 forskellige forretninger. Alle forretninger har haft tre besøg. Emnerne har været alt fra omsætningsforøgelse, optimering af forretningen, styring af omkostninger, lagerstyring, generationsskifte m.m.
  • Efterfølgende har vi hjulpet med at opbygge to erfagrupper, som nu kører møder selvstændigt
  • Ovenpå dette er der kørt forskellige kurser i driftsøkonomi, salg mm

46 af butiksejerne har i en analyse svaret på hvad de har fået ud af forløbet.

  • 2/3 at de har forøget bundlinjen
  • 95 % har fået et stort udbytte af forløbet
  • 77 % har fået øget viden om butiksdrift
  • 95 % anbefaler forløbet

Heldigvis er vi ikke færdige endnu. Vi mangler fortsat at rådgive over 20 forretninger, så der er masser af dejlige ture til dette skønne område af Danmark.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Direktør Jacob Muldkjær Rasmussen på jacob@handelsraadet.dk eller Palle Kjær på telefon 20 82 70 90.

Detailhandelsprojekt Case Lemvig

I Lemvig har vi haft til opgave at gennemføre én-til-én sparring med 12 virksomhedsejere rundt om i kommunen. De 12 virksomheder er udvalgt ud fra kriteriet om, at disse virksomheder skulle have salg til private kunder.

Møderne har foregået i juni 2022, og har alle varet i to timer. Emnerne vi har behandlet, har været meget forskellige afhængig af ejerens behov og ønsker. Vi har blandt andet arbejdet butiksindretning, lagerstyring, drøftelse af markedsføring og strategisk udvikling af forretningen.

Efter hvert møde har deltagerne fået tilsendt en handlingsplan med forslag til hvad vi i ConTra har ment vil være relevant for virksomheden.

Med på møderne har vi haft Gert løkke Leth fra Startvækst Lemvig. Gerts opgave har været at få et indblik i virksomhedernes udfordringer, og følge op på den aftalte indsats fra vores én-til-én møder.

Reaktionen fra ejerne af virksomhederne har efter følgende været meget positive, og der har været efterspørgsel på anden form for konsulentassistance.