Strategi og forretningsudvikling

Hvad vil vi med vores
virksomhed i fremtiden?
Hvad er vores berettigelse
på markedet, og hvor styrer
vi hen?

Hvad vil vi med vores virksomhed i fremtiden? Hvad er vores berettigelse på markedet, og hvor styrer vi hen?

Mange virksomheder har en strategiplan. Den er bare ikke beskrevet og gennemarbejdet. Mange virksomheder oplever, at når de vokser bliver det sværere og sværere at få hele organisationen med på strategien. Det er derfor man skal beskrive strategien, og involvere hele organisationen i strategien. Så er der en stor chance for, at det bliver til noget.

Strategiudvikling

En strategibeskrivelse er et af ledelsens vigtigste redskaber til at udvikle virksomheden. Contra hjælper virksomhederne med at udvikle strategien og sætte handling bag strategien.

Vi har erfaring for, at når man inddrager medarbejderne tidligt i strategiprocessen er der stor sandsynlighed for, at planen faktisk bliver overholdt og målene nået. I denne proces bliver det tydeligt for både ledere og medarbejdere, hvilke behov der er for kompetenceudvikling. Vi tilbyder hjælp til denne udvikling. Hvis vi ikke har kompetencen inhouse, har vi gode partnere, der kan håndtere dette.

Vi hjælper virksomhederne med at udvikle strategien og sætte handling bag strategien!
Vi har erfaring for, at hvis man inddrager medarbejderne tidligt i strategiprocessen er der stor sandsynlighed for, at planen faktisk bliver overholdt og målene nået.

Når strategien er udviklet, skal den føres ud i livet ned til mindste detalje. Ledere og medarbejderne skal være i stand til
at overføre strategien til hverdagshandlinger.

Ledere og medarbejderne skal være i stand til at overføre strategien til hverdagshandlinger.

Strategiimplementering

Når strategien er udviklet, skal den føres ud i livet ned til mindste detalje. Det stiller store krav til ledere og medarbejderes forståelse for strategien. Ledere og medarbejderne skal være i stand til at overføre strategien til hverdagshandlinger. Dette gøres bedst ved at tage medarbejderne med i en proces hvor de giver deres bidrag i arbejdet fra det strategiske niveau til det taktiske og operationelle niveau.