Lederudvikling

Styrk din virksomheds lederkompetencer

Vi uddanner og træner ledere - så de opbygger stærke ledelseskompetencer. ​

Lederudvikling og ledelseskompetencer er afgørende for en virksomheds fremadrettede succes. Hos contra tilbyder både lederkurser for lukkede hold og personlig sparring med den enkelte leder med udgangspunktet i lederens behov.

En glad kvinde, som har taget et Contra kursus i lederudvikling

Lederudvikling

I et samarbejde med os om lederudvikling i jeres firma, vil du først og fremmest mærke en intens motivation for at hjælpe den enkelte leder, både på et hold og i den individuelle sparring. Hos os får du mulighed for at træne i de mest resultatskabende lederteorier, men altid suppleret med vores mange års erfaring. Du får altså ikke bare teorier serveret, men herudover en masse erfaring på godt og på ondt om, hvordan ledelse er og bør være.

Under vores lederkurser sikrer vi altid et højt kvalitetsniveau. Det betyder, at du har mulighed for at tilvælge en effektmåling, som gennemføres i samarbejde med Peopleway.

Arbejdet med lederudvikling er en absolut prioritet ved Contra. Vi ser det som noget meget fascinerende, når en leder udvikler sig, så vedkommende er mere synkroniseret med medarbejderens behov og vedkommendes egne lederevner. Når en leder pludselig ser lyset i f.eks. Situationsbestemt Ledelse, eller finder ud af det givtige i at være anerkendende, bliver vi som konsulenter ekstra motiveret til at gøre en forskel.

 

Lederudvikling gennem forskellige værktøjer

Vi arbejder med flere forskellige værktøjer, men alle med det fælles kendetegn, at de er praktiske, og relativt nemme at forstå. Det gælder både Situationsbestemt ledelse, Coaching, Anerkendende Ledelse og Ledelse med udgangspunkt i PPA Thomas International.

Den gode leder forstår, hvor medarbejderne er i deres udvikling. Lederen udvikler dem derfra, og altid individuelt. Lederen anerkender, at alle er individualister med hvert sit potentiale, der kan udvikles. En dygtig leder ved, at medarbejderudvikling er en proces, der skal foregå i fællesskab, hvor hele holdet – også lederen – er ligeværdige medspillere.

Vi udvikler og træner ledere i virksomheden så de opbygger bedre kompetencer indenfor ledelse. Med udgangspunkt i den enkelte leders behov tilbyder vi coaching og kurser indenfor moderne ledelse.

Vi tror, de ledere, vi møder, kan mærke vores engagement i lederudvikling, og det alene skaber en nysgerrighed om ledelse.

Vi arbejder med disse ledelsesværktøjer

 1. Situationsbestemt ledelse
 2. Ledelse af persontyper
 3. Den anerkendende leder
 4. Værdibaseret ledelse
 5. Forandringsledelse – Blackbox leadership Programe
 6. Medarbejderudviklingssamtale
 7. Lederen som Coach
 8. Resultatorienteret ledelse
 

Som opfølgning på kurser og udviklingsforløb, arbejder vi også med

 1. Coaching af lederen
 2. Udvikling af lederteamet


Vi anvender bla. følgende værktøjer

 1. 360 graders lederanalyse
 2. Thomas PPA personprofil
 3. Thomas HPTI High Potential Trait Indicator Lederprofil
 4. Thomas GIA
 5. Thomas TEIQue
 6. Thomas 360 Flex
 7. Thomas Engage
 8. Thomas TEAMS
 

1. Situationsbestemt ledelse

Ledere kommer ofte til at lede på samme måde uanset situationen og medarbejderen. Det er ugunstigt at lede på samme måde i alle situationer, og derfor er Situationsbestemt Ledelse også en af de mest anerkende ledelsesfilosofier i verden.

I situationsbestemt ledelse arbejder vi med 4 udviklingstrin for medarbejderen, og de 4 ledelsesstile der hjælper medarbejderen i udviklingen.

 

 

2. Personligt lederskab med DISC

Ledere undrer sig indimellem over, hvorfor to medarbejdere har forstået det samme budskab vidt forskelligt. Det kan være svært at komme på bølgelængde med visse medarbejdere. På kurset lærer lederen hvordan man tilpasser sin ledelsesstil til medarbejdernes adfærdstyper.

Målet med dette kursus er, at deltageren lærer at analysere og forstå sin egen og medarbejdernes foretrukne adfærd. Deltagerne lærer at lede ud fra medarbejdernes behov, det øger deres motivation og resultater.

 

 

3. Den anerkendende Leder

Mange ledere har let ved, at finde de små fejl i dagligdagen, hvorimod de har meget svært ved at få øje på de små succeshistorier. Mange ledere er mere tilbøjelige til at udpege fejl og mangler, for at få et bedre resultat.

Men der er en anden metode, som har vist sig, at skabe meget overraskende resultater og stor motivation hos medarbejderne. Anerkendende Ledelse.

Målet er at øge ledernes kompetencer og motivation for at gå på jagt efter succeser i organisationen, og derefter at få skabt en plan for hvordan man udnytter disse succeser i dagligdagen.

 

 

4. Værdibaseret ledelse

De værdier og holdninger, som gennem det seneste århundrede har dannet basis for lederskab og organisationsudvikling, er næppe aktuelle og gode nok længere.

At drive virksomhed effektivt og succesfuldt i dag stiller nye og større krav til konkurrencedygtighed på globale og stadigt mere komplekse markeder, som er i konstant forandring og orienteret mod kvalitet og kundetilfredshed. For at kunne møde disse krav vælger mange virksomheder en ny model, ”Værdibaseret ledelse”, som et strategisk ledelsesværktøj.

 

 

5. Blackbox Leadership Programme

Hvad nu hvis modstand mod forandringer hos medarbejderen skyldes din ledelsesform, og din ledelseskommunikation. Så hjælper det ikke meget at forsøge at finde årsagen hos medarbejderne. Så skal den findes hos dig. Du har formentlig et oprigtigt ønske om at udvikle firmaet, så du gør ikke som du gør for at genere nogen.

Dette lederudviklingsprogram handler om hvordan du kan bearbejde din ledelsesform og din ledelseskommunikation, så du møder mindre modstand mod dine nye tiltag og de nye strategier, og får mere konstruktiv medløb på dine planer.

 

 

6. Samtalen som Ledelsesværktøj

Mange ledere blev forfremmet til leder, da de som medarbejder var fagligt meget dygtige. Dog mangler disse ledere en decideret lederuddannelse, og mange af disse ledere har svært ved at gennemføre f.eks. medarbejdersamtaler. Det kan være svært at gå fra medarbejderrollen til lederrollen, uden at have de rigtige teknikker til at kommunikere og holde samtaler med medarbejderne. Medarbejdere, som måske tidligere var ens kolleger. Derfor udviklede vi kurset Samtalen som Ledelsesværktøj.

Målet med dette kursus er at give lederen fortrolighed med forløbet før, under og efter en medarbejdersamtale. Samt at kunne gennemføre en samtale professionelt, så medarbejderen motiveres og påbegynder sin egen udvikling.

 

 

7. Coaching

Det er vigtigt for medarbejderne at føle, at de har en leder som forstår dem, og som ved coachingsamtalerne reelt hjælper dem. Desuden er det vigtigt at lederne coache medarbejderne til en positiv udvikling. Derved kan de hjælpe medarbejderne til at fortsætte en positiv udvikling og tage ansvar for egen udvikling.

 

 

8. Resultatorienteret ledelse

På dette grundlæggende lederkursus får du indsigt og træning i de grundlæggende opgaver som leder. Du får et bredt fundament for at udøve ledelse og bliver introduceret til praktiske værktøjer der styrker dig i din rolle som leder

Opfølgning og implementering

 

Personlig Coach og Mentor

Som leder er der en risiko for, at ”du bliver blind i eget hus”. Derfor kan det være en god ide at få en personlig coach eller mentor. Det kan give endog markante resultater at få denne form for sparring. Forskellen som vi definerer det går på, at en coach hjælper dig til at finde de svar og løsningsmuligheder du har behov for, i dig selv. En mentor er en person, som du kan drøfte dine udfordringer med, og få sparring og gode råd om din udfordring og lederudvikling

 

Udvikling af lederteamet

Dette forløb henvender sig til lederteamet i virksomheden. Forløbet giver deltagerne mulighed for at opnå bedre selvindsigt, forståelse for leder kollegers adfærd og lederudvikling.

 • Deltagerne får en forståelse for forskellig adfærd og hvad der er motivationen for de forskellige former for adfærd.
 • At skabe større respekt for ikke alene egne – men også kollegernes – styrker og begrænsninger i teamet.
 • Få skabt større bevidsthed om, hvor ”gap-et” ligger mellem teamet potentiale og der, hvor teamet befinder os lige nu.
 • Udarbejde en handlingsplan for teamet, for at udnytte de stærke sider til at nå målet.

Vi anvender bla. disse værktøjer i vores arbejde

 

360o analyse Lederanalyse

Som leder er det vigtig at kende sig selv og sine kompetencer, men også at kende sin egen adfærd, som ellers kan være svær selv at finde ud af. Det er nemlig rigtig svært, at få det ærlige svar fra omgivelserne, specielt hvis man som leder har en uhensigtsmæssig adfærd. Vi tilbyder 360 graders lederanalyse. 

Målet med analysen er at lederen får indblik i egne stærke og svage sider, arbejdsområder, problemområder og disse områders betydning for medarbejderne. Dette gøres ved at spørge medarbejdere og de kolleger lederen samarbejder med, igennem en 360 graders analyse. Svarene fra analysen hjælper lederen, og kan derved være til gavn for både lederen og virksomheden.

 

Thomas PPA

Thomas Person Profil Analyse (PPA) giver et hurtigt og sikkert overblik over personens adfærdsmæssige stil og arbejdsmæssige præferencer. PPA giver svar på spørgsmål som: Hvad er personens grundlæggende styrker og begrænsninger? Hvordan kommunikerer personen? Hvad motiverer? Alt sammen information, der effektivt kan anvendes til at skabe mere succesfulde rekrutteringer, sikre fastholdelse af de rigtige medarbejdere og bane vejen for målrettet udvikling og daglig ledelse.

 

Thomas HPTI

Er ligeledes en dybere personlighedstest. Kigger man helt generelt på  personlighedsuniverset, så er der personlighedstræk, som er mere nødvendige i f.eks. ledelsesroller end andre træk. HPTI vurderer personens styrker og begrænsninger i en ledelsesmæssig kontekst.

 

Thomas GIA

Dette testbatteri fokuserer på måling af kognitive evner og mental smidighed. GIA benævnes i fagsproget “flydende intelligens” og relaterer sig til personens kognitive kapacitet. GIA er 100% online baseret.

GIA er en pålidelig og præcis indikator for, hvor hurtigt og præcist personen kan bearbejde information, samt hvor komplekse problemstillinger personen kan bearbejde. GIA er derfor også en pålidelig indikator for personens indlæringskapacitet og udviklingspotentiale – hvor hurtigt kan vedkommende indlære ny viden og nye arbejdsmetoder og omsætte dette til effektivitet i arbejdsfunktionen?

 

Thomas TEIQue

Thomas Emotionel Intelligensskala er en præcis og objektiv metode til at vurdere en persons emotionelle intelligens og empati i arbejdsrelaterede sammenhænge. En bedre forståelse for værdien af emotionel intelligens kan hjælpe ledere til at lede og kommunikere mere effektivt.

 

Thomas 360 FLEX

Thomas 360 er et effektivt online værktøj til at vurdere medarbejderpræstationer. En række personer, som kender den aktuelle person, indbydes til at vurdere personens præstationer på en række kompetencer.

En rapport danner grundlag for feedback og udarbejdelse af en personlig handlingsplan. Thomas 360 er et effektivt (årligt) performance review værktøj.

 

Thomas Engage

Er en nem og overskuelig engagements- og motivationsundersøgelse. Med en begrænset indsats kan organisationen, eller dele af organisationen, hurtigt få et overblik over på hvilke områder, medarbejderne er mere eller mindre motiverede og engagerede.

 

Thomas TEAMS

Thomas Team Analyse er et værdifuldt værktøj, der kombinerer Thomas Person Analysens metode med teamroller. Thomas Teams anvendes, når du skal rekruttere nye medlemmer til et team eller som et effektivt værktøj til at forstå, hvorfor et team ikke lever op til de forventede præstationer. Et effektivt værktøj til at lede og udvikle teams.