1-1 Personlig ledelsescoaching og ledelsessparring

Personlig og målrettet 1-1 ledersparring

Til en personlig 1-1 ledersparring tager vi altid udgangspunkt i dig og din virksomheds behov og udfordringer. Spændende, målrettet og vigtigt af alt: Personlig!

Contra udfører en ledersparring sammen med en tilfreds kunde

Hvad er personlig ledelsessparring og ledelsescoaching?

Jobbet som leder eller virksomhedsejer er et spændende, udfordrende og belønnende arbejde – specielt i det moderne og dynamiske erhvervsliv. Men det er ikke uden problemer. Som ledere sidder vi ofte alene med virksomhedens udfordringer og problematikker. Emner som strategi, økonomi, medarbejderes trivsel eller interne konflikter kan veje tungt på lederens skuldre – specielt hvis du sidder alene med udfordringerne. Men hvordan løser du bedst dine udfordringer og problematikker?

En ekstern sparringspartner eller sparringscoach er en fremragende måde at sætte nyt perspektiv på både din virksomhed, men også dine egne lederevner og ledelsesstil. Det handler om at få et nyt sæt øjne på en problemstilling, som du måske har vendt og drejet i hovedet utallige gange.

Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Med en personlig 1-1 ledersparring og coaching, har du rig mulighed for at vende og dreje din virksomheds udfordringer med en erfaren og resultatorienteret sparringspartner.

Er du klar til personlig sparring?

 

Hvorfor er ledelsessparring og coaching afgørende for erhvervslivet?

I erhvervslivet oplever vi ofte ledere eller virksomhedsejere, som er kørt fast i deres udfordringer og problematikker. De har gennem mange år været vant til at løse deres egne problemer. Nu står de lige pludselig i en kompleks situation, hvor de mangler rådgivning og vejledning. Uanset hvad situationen handler om, så er det afgørende at få input og sparring for at løse problemet optimalt.

Sparring og coaching kan for eksempel give dig:

 • Feedback og input fra den anden side af virksomheden
 • Nye vinkler på en besværlig problemstilling
 • Nyt input til dine styrker og svagheder
 • Nyt input til din virksomheds trusler og muligheder
 • Et nyt syn på din egen lederstil
 • Bedre sammenspil med dine medarbejdere
 • Forbedret kommunikationen med virksomhedens bestyrelse

Alt dette bidrager til virksomhedens trivsel, drift og fremtidige vækst.


Hvad indeholder en 1-1 personlig ledersparring?

Indholdet af den personlige 1-1 ledersparring og ledercoaching afhænger helt af dig og din virksomhed. Ingen virksomheder eller ledere er ens, og derfor vil indholdet også forme sig efter dig. Derfor vil områderne vi kommer igennem også være vidt forskellige.

Et eksempel på indhold i sparringssamtalen kunne værre:

 • Virksomhedens fremadrettede strategi
 • Din udvikling som leder
 • Din personlige udvikling
 • Hvordan du overkommer barrierer i dit arbejde
 • Dine faglige udfordringer og hvordan du løser dem
 • Konflikter og konflikthåndtering
 • Og mange andre områder

Hvorfor skal du vælge en personlig 1-1 ledelsessparring med Contra?

Du skal vælge en personlig 1-1 ledersparring med Contra, fordi vi har udført over 300 1-1 sparringsmøder med virksomhedsejere og ledere gennem de sidste 3 år. Du er derfor sikret en erfaren og resultatskabende sparringspartner og coach, som samtidig har haft sparringserfaring med mange forskellige slags virksomheder.

Vores 1-1 ledelsessparring og ledelsescoaching er tilpasset dig og dine behov, så alle de samtaler vi afholder, tager udgangspunkt i dine konkrete udfordringer og problematikker. Derudover vil du få input til værktøjer, metoder og andre redskaber, som du kan benytte for at styrke din virksomhed og ledelsesstil. Det hele vil foregå over 2-5 møder af 1-2 timers varighed. Her tilpasses sparringsmøderne selvfølgelig dine behov.

Hvis personlig ledelsessparring og coaching lyder som noget for dig og din virksomhed, så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. Her kan vi undersøge dine udfordringer, og hvordan vi bedst løser dem sammen.